آیت الله قاضی در بیان مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای  در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله سید علی قاضی

ادامه