آیت الله قاضی در بیان مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای  در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله سید علی قاضی

ادامه

وصایت و تربیت شاگرد در سلسله عرفای معرفت النفس

وصایت عرفانی در سلسله عرفای معرفت النفس از مرحوم ملای جولا تا میرزا علی قاضی و شاگردان ایشان به طور

ادامه